برچسب: gmo

ابتکار

واردات ذرت و روغن سویای تراریخته غیرقابل قبول است

ابتکار در خصوص محصولات تراریخته تصریح کرد: جی ام او ها یا مواردی که در ژنتیک آن دستکاری می‌شود بدون هیچ کنترلی در سال‌های گذشته به کشور وارد شده است که این امر باعث ایجاد بیماری‌های خطرناک در کشور می‌شود.