برچسب: باکتری روده

باکتری مفید

پروبیوتیک ها چگونه می توانندبرسلامت روان تنی تاثیرکنند؟

از آنجا که میکروبیوم به راحتی توسط پریبیوتیک ها، پروبیوتیک ها، آنتی بیوتیک ها و تغییرات در رژیم غذایی قابل دستکاری هستند، تغییر میکروبیوم یک رویکرد درمانی دربرابر مشکلات لاینحل چاقی و خورد و خوراک ناسالم ارائه می دهد.