برچسب: بازرسی کالا وقاچاق

علامت سازمان غذاوداروایران

مرزبانان سلامت غذای جامعه

مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: باتوجه به اینکه قانون مبارزه با قاچاق، وزارت بهداشت را به عنوان متولی بحث کشف و تقلب کالاهای فاقد سیاست های سلامت محور در موضوع قاچاق خطاب قرار داده است و با توجه به رسالتی که سازمان غذا و دارو در بخش مبارزه با این محصولات دارد به اعتقاد بنده بازرسان سازمان غذا و دارو مرزبانان سلامت جامعه می باشد.