برچسب: بازرسی غذا

نظارت برغذاودارو

مرکزتحقیقات”سلامت غذا” تاسیس می شود

جمشید سلام زاده در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایفدونا-  Ifdonaبا اعلام این خبر اظهار کرد: به دنبال پیگیری های به عمل آمده از سوی این معاونت، شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با تأسیس «مرکز تحقیقات سلامت غذا»...