برچسب: بازارغذا

بارسنگین

صنعت غذایی ایران غریبه با ذائقه جهانی

رییس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران شرایط جدید اقتصادی کشورمان را بهترین فرصت برای رسیدن به دانش لازم، استانداردهای جهانی و دستیابی به بازارهای خارجی در زمینه صنعت غذا دانست. این روزها در تمام نشست‌های اقتصادی بحث...