برچسب: ایمنی وسلامت غذا

دکتررستگار

پاسخگوی واحد در زمینه مصرف کالاهای سالم و با کیفیت

مدیر کل ازمایشگاههای مرجع کنترل سازمان غذا و دارو، وجود قوانین متعدد و موازی در زمینه نظام کیفیت و سلامت غذا و دارو و وجود موازیکاریها و تداخلات کاری بین دستگاههای نظارتی مختلف ناظر بر کالاهای سلامت محور را مانع رفع این مشکل دانست