برچسب: انواع روغن وچربی

دکترهدایت اله حسینی

ارتقا سلامت برنج از مهم ترین اقدامات ۹۳ بود

ی گفت: کاهش اسیدهای چرب ترانس و اشباع نیزبا توجه به ابلاغیه ای که در سال گذشته اعلام شد اسیدهای چرب ترانس در روغن های خوراکی حداکثر ۲ درصد خواهد شد که بر حسب استاندارد تا ۵ درصد مجاز می باشدکه ما در سازمان غذا و دارو حد مجاز را ۲ درصد اعلام کرده ایم، همچنین در روغن های مورد مصرف در صنایع ۵ درصد اعلام شده است.