برچسب: انواع آدامس

آدامس خوب

دانستنی هایی ازبازارآدامس درایران

البته برخی کارشناسان می گویند این آدامس‌ها در کشورهای ترکیه و افغانستان و در کارگاه‌های زیرپله‌ای تولید شده و با جعل برندهای معروف به کشور قاچاق می‌شود.