برچسب: امحا آبلیمو

علامت سازمان غذاوداروایران

امحاء آبلیموی تاریخ مصرف گذشته دراستان تهران

حکم امحا بیش از ۲۲۴ تن آبلیموی غیرقابل مصرف انسانی امروز – چهارشنبه ۲۹بهمن- در محل کارخانه تولید کننده که ۳۰ سال قدمت در تولید دارد، اجرایی شد. به گزارش ایرنا در اجرای این حکم، امید شهرآبادی، رییس شعبه ۴۶...