برچسب: افزودنی ها

خیارشور

نگه دارنده ها فقط درسوسیس وکالباس نیست

وی خاطرنشان کرد: مصرف بیش از اندازه نیترات عامل سرطان‌زایی بوده که البته میزان مصرف آن در فرآورده‌های گوشتی معتبر ما درحد مجاز است که بخشی از این نیترات هم به صورت ادرار از بدن دفع می‌شود.