برچسب: افزودنی های شیر

خواص شیر بز

شیر توشیر یا آب تو شیر

مثلا در کشور ما شیر گوسفند مطلوبتر از شیر گاو میباشد و به همین دلیل متقلبین شیر گوسفند را با مقداری شیر بز یا گاو مخلوط مینمایند و بفروش میرسانند.

شیرخالص گاو

تقلبات ویژه درشیر ولبنیات

حالا شیر آلوده به پالم در حالی به مرحله تایید رسیده است که دبیر انجمن صنایع لبنی ایران چندی پیش هرگونه آلودگی در شیر‌های پاستوریزه و استرلیریزه را تکذیب می کرد و شیر تولیدی در کشور را کاملا سالم و بدون مشکل می دانست.