برچسب: استروژن

دردسر گوشت های هورمونی

دردسر گوشت های هورمونی

دردسر گوشت های هورمونی برای زندگی سالم هورمون‌های تزریقی در فرآورده‌های گوشتی، ترکیب‌های شیمیایی هستند که تعادل هورمون‌های بدن را بر هم می‌زنند، لازم است برای تمام محصولات دامی و کشاورزی شناسنامه صادر شود و در آن نحوه تغذیه دام،...