برچسب: استانداردتهران

مدیرکل استانداردتهران

توقیف بیش از ۷۰۰۰ کیلوگرم سوسیس و کالباس غیر استاندارد

مدیر کل اداره استاندارد استان تهران از توقیف بیش از ۷۰۰۰ کیلوگرم سوسیس و کالباس غیر استاندارد طی سال گذشته در استان تهران خبر داد.سوسیس و کالباس از جمله اقلامی است که همواره سر کیفیت و سالم بودن، چگونگی تولید...