برچسب: ارسنیک

آب معدنی سالم

تجربه ای موفق در آرسنیک زدایی ازآب آشامیدنی

تهیه و تنظیم:     فرزام پوراصغر سنگاچین / دکترای برنامه ریزی محیط زیست از دانشگاه تهران آلودگی ارسنیک در آبهای زیر زمینی در کشور بنگلادش مهندسان محیط زیست پیش از اجرای هر پروژه ای باید ویژگی های فرهنگی، جغرافیایی و زیر...