برچسب: اداره نظارت

تقلب درغذا تماس باما

تقلب در موادغذایی با زمانه تغییرمیکند

حسین رستگار با بیان اینکه هم‌اکنون ۱۵۰ آزمایشگاه خصوصی در سطح کشور، سلامت محصولات را کنترل می‌کنند، اظهار کرد: با توجه به اینکه میزان بروز تقلب‌ها در محصولات غذایی و دارویی رو به افزایش است، برخی از کارخانه‌ها برای تشخیص...