برچسب: اداره استاندارد

مدیرکل استانداردتهران

بیسکویت “ستاک”با “گواهینامه ایزو” جعلی سعی در فریب داشته است!

برپایه گزارشات اعلام شده، این واحد متخلف در جریان انتخاب واحد‌های نمونه استاندارد در سال ۱۳۹۱ با ارائه‌ “گواهینامه ایزو” جعلی سعی در فریب اعضای کمیته مربوطه را داشته است که این موضوع نیز ناموفق بود.