برچسب: اخلاق

رییس انجمن آردکشور

خلاء اخلاق حرفه ای درصنعت غذا

مرتضوی افزود: نان را مثال زدم چون قوت اصلی مردم ایران است و می‌تواند مثالی ملموس باشد و ما ده میلیون تن نان در سال مصرف داریم که ۹ تن از آن در نانوایی‌ها تولید می‌شود.
وی با تاکید بر تدوین نظام نامه اخلاقی در صنایع غذایی، تصریح کرد: ما در همه محصولات چه نان و چه غیر نان باید نظام نامه اخلاقی داشته باشیم. مثلا باید ۴۰۰ هزار نفر را برای کار در نانوایی‌ها آماده و تربیت کنیم و باید در غالب همین نظام نامه، آموزش‌های اخلاقی لازم به آنها داده شود.