برچسب: اخبارروغن پالم

اخبارتغذیه سالم

دادستانی، سازمان غذا و دارو را موظف به اعلام اسامی استفاده کنندگان پالم کرد

براساس دستور دادستانی تهران به سازمان غذا و دارو، این سازمان موظف است اسامی کارخانجات متخلف استفاده کننده از روغن پالم را اعلام کند. یکی از شاکیان پرونده روغن پالم روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا با اعلام این...