برچسب: آنفلونانزای مرغی

وبا

کابوس آنفلوآنزا روی مرغداران

و از سویی دیگر نیز با توجه به ازدحام مرغداران در کشتارگاه‌ها و همچنین طولانی شدن زمان کشتار، مرغ کشتار ما زمانی به تهران می‌رسد که خریداری در بازار وجود ندارد و آنجا نیز با مشکل دیگری روبه‌رو می‌شویم.