برچسب: آنتی آکسیدان

سلنیوم

سلنیوم چیست ودرکجا واقع است؟

سلنیوم چیست ( SELENIUM) ؟ از مواد معدنی جزئی و میکرو می باشد که برای سلامتی ضروری است اما در مقدار بسیار کمی مورد نیاز است با پروتئین ترکیب شده و سلنوپروتئین را می سازد که یک آنتی اکسیدان مهم...