برچسب: آلودگی سبزیجات

غذای سالم لوگو

گزارش خبرشنبه ۲۰تیر

دکتر کیوان ساعتی عضو هیئت مدیره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران، درباره شایعترین علل افزایش حساسیت دندان ها، به خبرنگار مهر، اظهارداشت: درباره علل حساسیت دندان ها می توان به عوامل تغذیه ای و عوامل مکانیکال و موارد دندانپزشکی اشاره...