برچسب: آلاینده های غذایی

میوه خراب وسمی

محصولات کشاورزی و میزان سموم شیمیایی

بنا بر این گزارش، مصرف فلزاتی مانند ارسنیک ، جیوه ، سرب و روی ، آسیب‌های جبران ناپذیری را برای بدن انسان به دنبال دارد که این مواد در برنج و میوه وارداتی و در سیب زمینی سبزی خوردن، نمک غیر استاندارد و مرغ به صورت جسته و گریخته و بدون تایید رسمی مطرح می‌شود.

غذای سالم

مسئولان کشاورزی، نظارت بیشتری داشته باشند

نمونه‌های مختلف آنها در آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو بررسی شدند. نتایج آزمایش نشان می‌دهد که این محصولات، به جز آلاینده و باقی مانده سموم ، حاوی نیترات و فلزات سنگین هم بودند.