برچسب: آب معدنی دماوند

سنجش سلامتی آب

آب معدنی دماوند ومقاومت دربرابرقانون سلامت

سازمان غذا و دارو دستور توقف تولید در کارخانه آب معدنی “دماوند” را داده و از مردم خواسته که با توجه به آغشته بودن آب بسته‌بندی دماوند به آلودگی میکروبی، از مصرف آب معدنی دماوند پرهیز کنند اما دستور قاطع...

دکتردیناروند

آب معدنی دماوندپلمپ شد

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو: شرکت آب معدنی دماوند به دلیل تخلف پلمپ و تحت پیگرد قانونی است/ مردم از مصرف آب معدنی دماوند پرهیز کنند معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو ضمن اعلام نام...