برچسب: آب تهران

سلامت آبها

آب تهران و همه چیزآب تهران

اخیراً هم علاوه بر وزارت بهداشت دستگاه‌های دیگری موضوع را رصد و کنترل می‌کنند. بر اساس آخرین گزارش‌ها از سوی دستگاه‌های نظارتی هیچ گونه موردی از پایین بودن کیفیت و مشکل کیفیت در آب تهران گزارش نشده و ما هم سهم استفاده از آب‌های سطحی را که کیفیت بهتری دارند بیشتر کرده‌ایم و با اطمینان می‌توانم بگویم که مردم هیچ نگرانی نداشته باشند.»

سنجش سلامتی آب

تردید کنیم به تصفیه آب تهران یانه؟

این مقام مسئول در تشریح آسیب‌های استفاده از دستگاه‌های تصفیه آب گفت: گاهی به دلیل عدم شناخت نحوه استفاده درست از این دستگاه‌ها و گاهی به دلیل مناسب نبودن خود دستگاه، آب به اندازه آب مقطر تصفیه می‌شود و املاح مفید آب نیز از آن جدا می‌شود که استفاده از این نوع آب، به بدن انسان ضرر می‌زند