برچسب: آبمیوه صنعتی

آب پرتقال طبیعی

آب میوه طبیعی چه ویژگی دارد؟

یک سوال اساسی: چرا با وجود این همه باغات میوه واتلاف محصولات کشاورزی درکشورمان تنها کارخانه آبمیوه طبیعی غیرکنسانتره درایران تعطیل است؟