برچسب: آبلیموی تازه

لیموشیرازی

ممنوعیت عرضه آبلیمو در ظروف بیش از ۲ لیتر

مهندس حجتی ضمن اشاره به هزینه یک و نیم میلیارد تومانی برای تهیه مکان و ایجاد و راه اندازی آزمایشگاه آکرودیته این انجمن در آینده نزدیک خاطر نشان نمود: برای این آزمایشگاه دستگاه های بسیار پیشرفته ای خریداری شده است و نمونه برداری ها نیز در آن انجام خواهد شد.