بایگانی‌ ماهانه: دی ۱۳۹۴

کشف بلانکیت درکارخانه آرد

به همت مدیریت نظارت برمواد غذایی معاونت غذا و دارو کرمانشاه صورت گرفت: کشف بلانکیت در آرد یکی از کارخانه های کرمانشاه در بازرسی های به عمل آمده از کارخانه های تولید آرد و همچنین نمونه برداری از نانوایی های...