بایگانی‌ ماهانه: آذر ۱۳۹۴

طاعون درحیوانات

۴۰ هزاردام قربانی مس خاتون آباد

در پی کشته شدن ۴۰ هزار راس دام در شهر بابک استان کرمان، یک نماینده مجلس از آخرین وضعیت این پرونده به اقتصادنیوز خبر داد. طبق آمار دامپزشکی استان کرمان تاکنون حداقل ۴۰ هزار راس دام در این منطقه تلف...

سوسیس سالم

بلاخره خمیرمرغ تفاهم شد

رییس سازمان غذا و دارو درباره استفاده از گوشت مرغ به جای خمیرمرغ در فرآورده‌هایی نظیر سوسیس و کالباس توضیح داد. دکتر رسول دیناروند ، درباره استفاده از گوشت مرغ به جای خمیر مرغ در تولید سوسیس و کالباس با...

نمک دریا

سوسیس وکالباس وارداتی راچه کنیم؟

معاون فنی اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: فرآورده های گوشتی نظیر سوسیس و کالباس وارداتی تاکنون از این اداره کل مجوز ورود دریافت نکرده اند، سلامت اینگونه محصولات مورد تایید...

غذادریخچال

کدام غذاهاروی Znبیشتری دارند؟

آیا می‌دانستید که جذب روی به میزان کافی، از طریق برنامه‌ی غذایی با بهبود عملکرد سیستم ایمنی و التیام سریع زخم‌ها ارتباط مستقیمی دارد؟ مزایای مصرف روی به همین موارد محدود نمی‌شود. برخی از مطالعات حاکی از آن است که...